Ukraina

Wielkopostny bochenek chleba

1.1kwyświetleń

W Wielkim Poście jesteśmy szczególnie zaproszeni do troski o ubogich i potrzebujących. Dzięki akcji „Kanapka za złotówkę” możemy podzielić się przysłowiową kromką chleba z najuboższymi mieszkańcami Krzywego Rogu na Ukrainie. 

W orędziu na Wielki Post papież Franciszek napisał: Miłość jest darem, który nadaje sens naszemu życiu i dzięki któremu ludzi pozbawionych środków do życia uważamy za członków naszej rodziny, przyjaciół i braci. Niewiele, jeśli jest dzielone z miłością, nigdy się nie kończy ale staje się rezerwą życia i szczęścia. Tak było z mąką i oliwą wdowy w Sarepcie, która ofiarowuje podpłomyk prorokowi Eliaszowi oraz z bochenkami, które Jezus błogosławi, łamie i daje uczniom, aby rozdawali tłumom. Tak dzieje się z naszą jałmużną, małą czy dużą, ofiarowaną z radością i prostotą.

Dzięki środkom zgromadzonym w ramach akcji „Kanapka za Złotówkę” już od kilku lat misjonarze saletyni pomagają najuboższym mieszkańcom Krzywego Rogu na Ukrainie. Obecnie ze względu na ograniczenia sanitarne związane z pandemią nie możemy tak jak wcześniej zapraszać naszych podopiecznych na gorącą zupę. Aby ograniczyć tworzenie się kolejek, wydajemy chleb. Obecnie trzy razy w tygodniu rozdawanych jest około 600 – 700 bochenków. Z tej pomocy korzystają bezdomni, chorzy i osoby w podeszłym wieku.

Żeby włączyć się w akcję, wystarczy przesłać nawet symboliczną ofiarę na konto:

Referat Misji Zagranicznych Misjonarzy Saletynów
ul. PCK 33; 41-409 Mysłowice
NRB: 53 1600 1055 1846 3129 0000 0003

Bardzo prosimy, aby w tytule przelewu zamieścić nazwę akcji: „Kanapka za Złotówkę”. Za każdą, nawet najdrobniejszą wpłatę gorąco dziękujemy!

Za: http://pomoc.saletyni.org