Ukraina

Miejsce pamięci w Łanowicach pięknieje

973wyświetleń

Od kilku tygodni trwają prace przy budowie miejsca pamięci w Łanowicach. Jest to drugi etap naszej wewnętrznej inicjatywy: „Ku pamięci ojców i przestrodze dzieci”. Łanowice to niewielka, wciąż polska wioska położona niedaleko Sambora.

Od 1462 roku funkcjonowała tu parafia i świątynia w której modlili się mieszkańcy. Niestety czasy komunistyczne odcisnęły bolesne piętno na historii tutejszego kościoła. Tuż po wojnie aresztowano i zesłano na Syberię proboszcza a w latach sześćdziesiątych zamknięto parafię. Niestety najgorsze miało się dopiero wydarzyć. W latach osiemdziesiątych władze sowieckie wydały decyzje o zburzeniu świątyni i przeznaczeniu pozyskanego w ten sposób drewna na opał do szkoły w pobliskiej miejscowości. Wtedy też traktory otoczone kordonem milicji rozerwały świątynie na strzępy. Drewno zgodnie z decyzją władz wywieziono z Łanowic. Mieszkańcy pieczołowicie zebrali pozostałe drzazgi świątyni, resztki drewnianego wyposażenia, fragmenty zdewastowanych figur, które z przejęciem spalono i w konspiracji pochowano na miejscowym cmentarzu. W czasach odwilży ustrojowej wzniesiono nowy kościół a pamięć o tamtych wydarzeniach wraz z pokoleniem naszych dziadków zaczęła zanikać.

W ubiegłym roku na placu po starym kościele rozpoczęły się prace przy budowie miejsca pamięci. Nie planujemy odbudowy starej świątyni. Chcemy jedynie uszanować ten skrawek ziemi uświęcony modlitwą tak wielu naszych przodków. W minionym roku oczyszczono cały teren z porastających krzewów. Z resztek cegły, z których wzniesiona była niegdyś podmurówka świątyni odbudowano fundament kościoła i wzniesiono ścianę pamięci, która opowiada dziś historię tego miejsca. Odnowiono także dzwonnicę i nagrobek jednego z miejscowych proboszczów, który ze względu na swoje zasługi dla miejscowej społeczności spoczął obok swojego kościoła. W tym roku kontynuujemy naszą pracę. Powstaje już proste ogrodzenie i alejka umożliwiająca poruszanie się po całym terytorium. Przygotowano już także miejsce na miniaturę świątyni, która niebawem stanie obok ściany pamięci. Plantujemy ziemie i siejemy trawę. Jeżeli uda się odnaleźć prochy spalonych resztek znajdą one również godne miejsce obok ściany pamięci.

Wszystkie prace wykonujemy sami. Mieszkańcy Łanowic po kolei przychodzą własnymi rękami nadać kształt temu miejscu i zadbać o jego piękno. Niestety nie jesteśmy dużą społecznością i ograniczają nas poważnie koszty niezbędnych materiałów. Dlatego zapraszamy wszystkich miłośników kresów i historii do współtworzenia tego wyjątkowego miejsca pamięci. Aby pomóc wystarczy nawet symboliczna ofiara. Każda złotówka pomoże nam zmienić to miejsce w pomnik historii upamiętniający wysiłek tak wielu ludzi, którzy w czasie komunistycznych represji starali się zachować wiarę ojców mimo braku kapłanów i świątyń.

Nasze Konto:

Referat Misji Zagranicznych Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów
PCK 33
41-409 Mysłowice-Krasowy
NRB: 53 1600 1055 1846 3129 0000 0003
IBAN: PL53 1600 1055 1846 3129 0000 0003
SWIFT / BIC: PPABPLPK
Z dopiskiem „Łanowice”