homilia

Obdarowani i aktywni

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:

«Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał.

Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi.

Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: „Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. Rzekł mu Pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego Pana!”»

(Mt 25,14-15.19-21)

Ważne, żeby odczytując przypowieści Jezusa koncentrować uwagę nie tyle na treści przedstawianej sceny, ale na przekazie, który Pan chce ukryć pod prezentowanym obrazem. Jest pewnie wiele takich ukrytych w tej przypowieści pereł. Chciałbym odsłonić dwie spośród nich.
Ta przypowieść pokazuje przede wszystkim jak bardzo jesteśmy obdarowani. Będąc wierzącymi, budując osobistą relację z bogiem, korzystając z Sakramentów dysponujemy skarbem o niewyobrażalnej wartości. Jezus bardzo świadomie używa wyolbrzymienia. Jeden talent miał wartość około 25 kilogramów srebra, czyli tyle ile pracownik mógł zarobić w ciągu około 20 lat. Warto byśmy poczuli się dziś także my obdarowani. Oby w sercu każdego z nas obudziła się dzisiaj wdzięczność za dar wiary. Doceńmy to, że wiara została nam przekazana, że możemy swobodnie uczestniczyć w Sakramentach Świętych, że możemy bez przeszkód naszą wiarę wyznawać i budować głęboką więź z Bogiem.

Drugą z pereł możemy odnaleźć przyglądając się reakcji i postawie sług, którzy otrzymali talenty. Pan nagrodzi tych ze swoich sług, którzy coś z tym majątkiem zrobili, zabrali się za jego pomnażanie. Właściwie przypowieść stanowi pewną przestrogę przed tym byśmy w naszej wierze nie wpadli w pasywność. Ważne żebyśmy nie stawali się jedynie konsumentami wiary. ale podejmowali inicjatywę, poszukiwali rozwiązań, rozwijali naszą wiarę. Wiara nie jest jedynie towarem, który się posiada, ale relacją, która się każdego dnia
buduje i przeżywa.

Taki pereł ukrytych w tej przypowieści jest z pewnością więcej. Nie pokaże ci ich. Poszukaj ich sam. Zainwestuj czas, poszukaj i nie bądź jedynie konsumentem. Bóg bardzo cię obdarował. Korzystaj z tego bogactwa i pomnażaj je.