Boże Miłosierdzie

ArtykułBoże Miłosierdzie

Wezwani do miłosierdzia

Ojciec święty Jan Paweł II nawiedzając sanktuarium w Łagiewnikach powiedział, „że nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże – owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga”. 1. Wezwanie do miłosierdzia przez modlitwę Kościół odczytuje na nowo orędzie miłosierdzia aby skutecznie nieść przyszłym generacjom światło nadziei. Nieprzerwanie prosi też Boga o miłosierdzie dla wszystkich ludzi: „W żadnym czasie, w żadnym okresie dziejów Kościół nie może zapomnieć o modlitwie, która jest wołaniem o miłosierdzie Boga wobec wielorakiego zła, jakie ciąży nad ludzkością i jakie jej...