Boże Miłosierdzie

Zły duch – upadły anioł

Św. Faustyna podkreśla, że duch, który nie chciał przyjąć miłosierdzia Bożego był jednym z najpiękniejszych duchów. Zgubiła go pycha. Autorka Dzienniczka zauważa, że pociągnął on za sobą jeszcze inne duchy. Z pięknego ducha w jednej chwili stał się szatanem. W jednej chwili zmieniło się również jego miejsce przebywania, bowiem spada z nieba i trafia do piekła. 

Siostra Faustyna wymienia jedno z najważniejszych imion szatana, jakim jest Lucyfer, czyli niosący światło. Według niej miał on wielkie światło od Boga, ale nie chciał pełnić Jego woli. Dotykamy w tym miejscu jednego z najważniejszych zagadnień nurtujących ludzi, mianowicie tajemnicy wolności Bożych stworzeń. Lucyfer znał i widział Boga, został przez Niego najwyżej postawiony, ale jednak sprzeciwił się Bogu, „miał wielkie światło, a nie pełnił woli Bożej” (D. 666). To ważne stwierdzenie, dające mocną wskazówkę, że poznanie Boga nie jest równoznaczne z pełnieniem Jego woli. Do pełnienia woli Bożej, oprócz poznania Boga, potrzebna jest pokora i całkowite poddanie się Jemu.

Św. Faustyna podkreśla, że ten duch, który nie chciał przyjąć miłosierdzia Bożego był jednym z najpiękniejszych duchów. Zgubiła go pycha. Autorka Dzienniczka zauważa, że ten duch pociągnął za sobą jeszcze inne duchy. Z pięknego ducha w jednej chwili staje się szatanem. Jego miejsce przebywania zmienia się również w jednej chwili, bowiem z nieba wypada i wpada do piekła.  Całkowita zmiana miejsc: niebo – piekło. Siostra Faustyna podkreśla, że rozstrzygającym momentem było uznanie, albo nieuznanie miłosierdzia Bożego. Te duchy, który oddały cześć Bożemu miłosierdziu pozostały w niebie i mogą wciąż rozkoszować się pięknością Boga w Trójcy Jedynego. 

Oto, co święta Siostra zanotowała: 
„Jeden z najpiękniejszych duchów, nie chciał uznać miłosierdzia Twego,
Pociąga za sobą innych, w swej pysze zaślepiony, 
I staje się szatanem z anioła tak pięknego, 
I w jednym momencie z wyżyn nieba do piekieł strącony. 
Wtem duchy wierne zawołały: 
Cześć miłosierdziu Bożemu, 
I przetrwali szczęśliwie w próbie ognistej.
Cześć Jezusowi, Chrystusowi uniżonemu, 
Cześć Matce Jego, Pannie pokornej, czystej. 
Po walce tej pogrążyły się te czyste duchy w oceanie Bóstwa, 
Rozważając, uwielbiają głębie miłosierdzia Jego, 
Toną w Jego piękności i światłości mnóstwach, 
Poznając Troistość Osób, lecz Jedność Bóstwa” (D. 1742).

Siostra Faustyna czytała i znała Pismo Święte, a także Katechizm Kościoła Katolickiego. Miała zatem ogólne pojęcie dotyczące duchów dobrych (aniołowie) i duchów złych (szatani). Zły duch określany jest imieniem „diabeł” albo „szatan”. Imię szatan pochodzi z hebrajskiego czasownika „satan” (oskarżać), natomiast imię diabeł, greckie „diabolos”, pochodzi od czasownika „diaballo”, które oznacza rozdzielać, rozrywać, odrywać od czegoś. Oba te imiona używane są zamiennie. Szatan jest imieniem własnym, określającym samą jego istotę, że jest on nieprzyjacielem, który atakuje, utrudnia i przeszkadza w osiągnięciu czegoś. Natomiast imię diabeł, wyraża bardziej ideę rozerwania, rozdarcia i oderwania od Boga. 

Siostra Faustyna dla podania imion szatana posłużyła się wieloma nazwami, które go określały. Były to następujące terminy: aniołowie zbuntowani (D. 1339), niewdzięczni aniołowie (D. 1339), brzydkie potwory (D. 540), czarne postacie (D. 323), czarne psy (D. 320), duchy ciemności, inteligentny diabełek (D. 633), kot (D. 412), kusiciel, Lucyfer (D. 666), nieprzyjaciel, nieprzyjaciel zbawienia, widziadło, ojciec kłamstwa (D. 1405), pociski nieprzyjacielskie, potęgi (D. 307), potworna postać (D. 713), przeciwnicy (D. 626), ręka mocarza (D. 101), sidła diabelskie (D. 1052), szatan (ni), upadłe anioły (D. 1489), wróg, złośliwe postacie, zły (D. 1744), zły (e) duch (y). Imiona w Biblii określają charakter i naturę stworzeń, warto o tym pamiętać, gdy czytamy teksty Siostry Faustyny w odniesieniu do szatana. Święta porównała szatana między innymi do zwierząt, kota i psa. 

Czytaj dalej: ks. Józef Pochwat MS, Wróg Miłosierdzia. Spotkania i walka św. Siostry Faustyny z szatanem, Kraków 2014.

Wróg Miłosierdzia. Spotkania i walka św. Siostry Faustyny z szatanem

ks. Józef Pochwat MS, Kraków 2014

Wydawnictwo AA, wydawnictwo@aa.com.pl