Boże Miłosierdzie

Modlitwa św. Faustyny

2.4kwyświetleń

Książka ta jest swego rodzaju „podręcznikiem” do modlitwy w oparciu o Dzienniczek i Listy św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Autor poddał analizie wszystkie teksty dotyczące modlitwy, jakie wyszły spod pióra Apostołki Bożego Miłosierdzia.

Już w 1846 roku Maryja w La Salette we Francji wymieniła modlitwę jako jeden z elementów, który może pomóc człowiekowi do nawrócenia, do odnowienia relacji z Bogiem, drugim człowiekiem i samym sobą. Na ziemi, na której rozegrała się Rewolucja Francuska, niszczycielska fala rujnująca życie duchowe, Maryja przypomniała, że ludzkość potrzebuje modlitwy, spotkania z miłosierdziem Bożym dokonującym się w nawróceniu.

Sięgając po tę pozycję należy pamiętać, że spotykamy się w niej z Miłosierdziem Bożym, jego tajemnicą, którą Siostra Faustyna odsłania prosto i niezwykle głęboko. Pisząc o modlitwie, ukazuje niezmiennie wielką miłość Boga do człowieka i potrzebę stałej współpracy człowieka z Nim. Teksty św. Faustyny zanotowane w jej pismach: Dzienniczku Listach mają niepowtarzalną wartość, ponieważ odsłaniają złożoną i tajemniczą rzeczywistość, jaką jest żywa obecność Chrystusa w Piśmie Świętym, w Kościele i w sakramentach świętych. Wszystkim biorącym do ręki tę książkę, niech święta Faustyna pomaga odkrywać drogi prawdziwego i pełnego życia, które jest w Miłosiernym Jezusie, Jedynym Zbawicielu świata i Jego oraz naszej Matce, Maryi.

Książkę można nabyć w wydawnictwie La Salette, ul. Koszalińska 12, 30-407 Kraków, tel.: + 48 12 267 45 34, www.wydawnictwo.saletyni.pl; e-mail: wydawnictwo@saletyni.pl oraz w pawilonach wydawnictwa La Salette.

Książka dostępna także w sklepie „Misericordia” przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.


Spis treści

 • Wstęp 
 • Świadomość obecności Boga
 • Skupienie
 • Czas na modlitwę 
 • Miejsce na modlitwę 
 • Przedmiot modlitwy 
 • W prawdzie przed Bogiem 
 • Modlitwa jest łaską 
 • Umiejętność słuchania 
 • Modlitwa aktem wiary 
 • Roztargnienia i trudności na modlitwie 
 • Dziękczynienie
 • Uwielbienie
 • Prośba 
  • O dobrą śmierć
  • Ratowanie dusz ludzkich 
  • Za grzeszników 
  • Za rodzinę 
  • Za Kościół 
  • Za kapłanów i kierowników duchowych 
  • Za Polskę i świat 
  • Zjawiska atmosferyczne 
  • Koronka do Miłosierdzia Bożego 
  • W dobrej intencji 
 • Modlitwa wstawiennicza 
 • Modlitwa niewysłuchana 
 • Przebłaganie, wynagrodzenie
 • Modlitwa Pańska 
  • Ojcze nasz, któryś jest w niebie 
  • Święć się imię Twoje 
  • Przyjdź królestwo Twoje 
  • Bądź wola Twoja 
  • Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj 
  • Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom 
  • Nie wódź nas na pokuszenie 
  • Zbaw nas od złego 
 • Msza Święta 
 • Adoracja
 • Psałterz
 • Lektura Pisma Świętego 
 • Modlitwa i asceza 
 • Kontemplacja i mistycyzm 
 • Modlitwa w życiu św. Faustyny 
 • Ostrzeżenia przed utratą wiary 
 • Zakończenie