38-220 Dębowiec 55
tel. kom.: +48 514 454 159
e-mail: ars.debowiec@wp.pl
www: ars.saletyni.pl

Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej (ARS) tworzą czciciele Matki Bożej Pojednawczyni grzeszników, którzy przejęci ideą pojednania i wynagrodzenia, troszczą się o rozwój dzieł wynikających z objawienia Pięknej Pani w La Salette, wpisując je w swoje własne życie. Powstało ono z inicjatywy duszpasterskiej Misjonarzy Matki Bożej z La Salette, w oparciu o ideę głoszenia orędzia saletyńskiego. Opiera się na założeniach żywo działającego w okresie międzywojennym Apostolstwa Wynagrodzenia Matce Najświętszej i jest jego przedłużeniem. Z tego więc źródła czerpie wskazania i praktykę forma nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny. Dziełu temu, które wynika wprost z duchowości saletyńskiej, udzielali błogosławieństwa kardynałowie i biskupi polscy. Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński będąc w Dębowcu 17 września 1972 roku, wyraził następujące życzenie dla Sanktuarium: “… by stało się Ono szkołą małych Pomocników Matki Kościoła”.

W roku 1987 podczas rozpoczęcia Nowenny Lat przygotowującej do Jubileuszu i Koronacji Figury Matki Najświętszej, Ksiądz Prowincjał Adolf Grotkowski, uroczyście ogłosił powstanie “Rodziny Saletyńskiej”. Dalsze lata powoli sprzyjały rozwojowi tego dzieła. Natomiast w dniu koronacji Figury Matki Bożej Płaczącej, 15 września 1996 roku w Dębowcu, w 150 Rocznicę Objawienia w La Salette, Ksiądz Kardynał Józef Glemp – Prymas Polski, napisał w Kronice ARS-u : „Apostolstwu Rodziny Saletyńskiej służącemu przez oddawanie czci Maryi rozwojowi Królestwa Bożego w naszej Ojczyźnie, z serca błogosławię”. Również Ks. Biskup Kazimierz Górny, Ordynariusz Rzeszowski napisał: “Drogiej Rodzinie Saletyńskiej serdecznie życzę szczególnej opieki Królowej Rodzin i z serca błogosławię”.

W czasie wizytacji w Dębowcu w 1997 roku, Generał Zgromadzenia – Ksiądz Isidro Perin MS, żywo zainteresowany rozwojem i działalnością Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej, życzył błogosławieństwa i entuzjazmu w szerzeniu kultu Matki Bożej Saletyńskiej. Do Kroniki Apostolstwa wpisał słowa: „Z wielką radością patrzę na ruch “Rodziny Saletyńskiej” w Polsce. Życzę, aby Dziewica z La Salette kontynuowała wspieranie waszych wysiłków życia duchowego, wynikającego konsekwentnie z Orędzia przekazanego Maksyminowi i Melanii, dnia 19 września 1846 roku. Mam nadzieję, że ta “Rodzina Saletyńska”, będzie błogosławieństwem Bożym dla polskiego ludu. Z moją modlitwą i błogosławieństwem! Ks. Isidro Augustyn Perin MS , Superior Generalny – 27.02.1997 r.”

Bóg zapłać wszystkim, którzy pomagali i nadal troszczą się o dzieło ARS-u. Obecnemu Księdzu Dyrektorowi Józefowi Walowi MS i całemu Apostolstwu życzę błogosławionych owoców w służbie Pięknej Pani!

Ks. Franciszek Gutter MS – założyciel ARS-u