ks. Krzysztof Samborski MS – dyrektor Kancelarii

ZG. Księży Misjonarzy Saletynów 
38-220 Dębowiec 55
tel.: +48 134971212
E-mail: kancelaria@saletyni.pl

Idea Kancelarii Apostolskiej

W Dębowcu przy Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej działa od wielu lat kancelaria, której zadaniem jest szerzenie kultu Pięknej Pani – objawionej w La Salette 19 września 1846 roku. Orędzie Matki Bożej Saletyńskiej daje inspirację do działalności apostolskiej księży i braci zakonnych a także ludzi świeckich złączonych z Misjonarzami Saletynami tym samym duchem pojednania. Środkom i sposobom upowszechniania orędzia Matki Bożej z La Salette patronuje Kancelaria Apostolska w Dębowcu. Od roku 1921 Misjonarze Saletyni w Dębowcu wydawali pismo o nazwie: „Posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej”. Potrzebna była wielka współpraca w propagowaniu i kolportażu tego pisma sięgającego przed wojną do kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy. Do tego dzieła byli angażowani kapłani, bracia zakonni, klerycy, nowicjusze a także osoby świeckie. Jednym z głównych organizatorów tej współpracy ze świeckimi był br. Bronisław Glanc MS. Dzięki jego staraniom w roku 1937 sprowadzono do klasztoru drukarnię. W trudnej wojennej rzeczywistości oraz w okresie powojennym br. Bronisław służył nie tylko dziełom apostolskim swoją radą i ofiarną pomocą, ale także służył pobliskiej ludności pomocą medyczną, co zjednało mu wielką życzliwość i uznanie. 2 października 1986 roku śmierć zastała go przy maszynie, gdy odpisywał na listy dobrodziejom. W dziele kancelaryjnej posługi wyróżniali się różni saletyni. Nie tylko pionierzy z okresu między wojennego, twórcy stowarzyszeń, związków saletyńskich, redaktorów pism i ulotek a przede wszystkim „Posłańca Matki Boskiej Saletyńskiej”. Do nich należał przede wszystkim br. Bronisław Glanc, br. Ignacy Grygiel, br. Stanisław Dominiczak, br. Wojciech Durlak, był też br. Jan Wojnarowski, br. Józef Melka, ks. Józef Haraczewski, ks. Edward Cieśla, ks. Ludwik Ciuła, ks. Marian Jakubiec, ks. Jerzy Szpunar, ks. Łukasz Krzanowski, ks. Mieczysław Szeptycki, ks. Antoni Ciuła, ks.Franciszek Gutter, ks. Augustyn Hamielec, ks. Andrzej Rozum, ks. Wacław Turoń, ks. Albin Pawłowski, ks. Krzysztof Samborski, ks. Kazimierz Przybycień, ks. Jakub Dudek, br. Rafał Wutkowski. Od roku 1990 posługę w kancelarii pełni ks. Franciszek Gutter, a od roku 1997 jest jej dyrektorem. 

Kancelaria Apostolska dalej pełni rolę pośrednika pomiędzy macierzystym ośrodkiem saletyńskim w Dębowcu, a czcicielami Matki Bożej Płaczącej, dobrodziejami dębowieckiego Sanktuarium i klasztoru. W ostatnich latach stopniowo unowocześniano kancelaryjne stanowiska pracy. Z kancelarii wysyłane są listy formacyjne tzw. „Listy Religijne” poruszające między innymi sprawy religijno – moralne w odniesieniu do przesłania z La Salette, mówiące o kulcie Pięknej Pani, o działalności Jej misjonarzy, o rozwoju Sanktuarium w Dębowcu i bieżącej tematyce duszpasterskiej Kościoła. Rolę kolportażu 

materiałów saletyńskich i innych przedmiotów kultu religijnego przejęło oddzielnie powstałe Wydawnictwo La Salette, wydając i rozprowadzając różne pozycje książkowe, broszury, foldery, płyty, obrazki i inne. Również został wznowiony w 1995 roku dwumiesięcznik o nowej nazwie: “La Salette – Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej”, posiadający swoją redakcję. W tym samym roku oficjalnie rozpoczęło swoje istnienie i rozwój Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej zrzeszające świeckich apostołów Maryi Saletyńskiej czyli pomocników i czcicieli Matki Bożej Płaczącej. Założył je ks. Franciszek Gutter pracujący w Kancelarii Apostolskiej. Główną ideą powstałego stowarzyszenia jest głoszenie orędzia saletyńskiego w duchu pojednania i wynagrodzenia, pomoc misjonarzom oraz modlitwa. 

Kancelaria Apostolska utrzymuje więc stały kontakt z czcicielami Matki Bożej Saletyńskiej, dobrodziejami Sanktuarium i klasztoru, misji, seminarium a także stałymi pielgrzymami. Udziela informacji o możliwości zamawiania Mszy Świętych Wieczystych za żyjących i zmarłych, Mszy świętych zbiorowych, pielgrzymkowych, okolicznościowych i Mszy świętych indywidualnych – jednorazowych. 

MSZE ŚWIĘTE WIECZYSTE 

Misjonarze Matki Bożej Saletyńskiej w codziennej Mszy świętej Wieczystej odprawianej w Dębowcu przed łaskami słynącą Figurą Matki Bożej Płaczącej polecają Bogu wszystkich wpisanych do Księgi Mszy Świętych Wieczystych. 

Można włączyć siebie, swoich bliskich zarówno żyjących jak i zmarłych do udziału w owocach Najświętszej Ofiary. Osoby wpisane za życia mają udział w Mszach Świętych Wieczystych także po swojej śmierci. Powyższe Msze św. odprawiane będą tak długo, jak długo istnieć będzie Polska Prowincja Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Ofiara od poszczególnej osoby wynosi tyle, ile składamy w swojej parafii przy zamawianiu Mszy św. Ofiary składane przy tej okazji są przeznaczane na wychowanie i kształcenie przyszłych misjonarzy – kapłanów i braci zakonnych. W ten sposób wspieramy także powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Chcąc zamówić Mszę św. Wieczystą należy czytelnie podać imię i nazwisko /może być tylko samo imię/ każdej osoby, którą pragniemy włączyć do Mszy Świętych Wieczystych. Przy osobach zmarłych zaznaczamy „ +” krzyżykiem, albo skrótem „ śp.” Do Mszy Świętych Wieczystych zapisujemy każdą osobę oddzielnie, nie podajemy zbiorowo rodzin, ani też intencji ogólnych. W takich intencjach zbiorowych możemy zamawiać inne Msze święte. Kancelaria Apostolska każdorazowo wysyła potwierdzenie o przyjęciu Mszy św. 

MSZE ŚWIĘTE ZBIOROWE NOWENNOWE 

W każdą̨ środę o godz. 17.30 w Sanktuarium jest odprawiane Nabożeństwo Nieustającej Nowenny przed łaskami słynącą Figurą Matki Bożej Płaczącej. Po tym nabożeństwie jest Msza św. w intencjach składanych próśb i podziękowań́ do Matki Bożej Saletyńskiej. Tekst Nowenny w dwu formach znajduje się w specjalnie wydanym modlitewniku: „Nabożeństwo do Matki Bożej Płaczącej”, który można nabyć w Wydawnictwie La Salette w Dębowcu lub Krakowie. 

MSZE ŚW. PIĄTKOWE 

W piątki całego roku odprawiane są Msze św. za dusze w czyśćcu cierpiące i za osoby zmarłe polecone naszej modlitwie. Włączamy do tych Mszy świętych naszych zmarłych rodziców, krewnych, przyjaciół i dobrodziejów. 

MSZE ŚW. MAJOWE 

W maju odprawia się 30 Mszy św. w różnych zbiorowych intencjach polecanych przez ofiarodawców. W tych intencjach są modlitwy również w czasie nabożeństw majowych. 

MSZE ŚW. WRZEŚNIOWE 

We wrześniu, w miesiącu Maryi Saletyńskiej celebruje się codziennie Mszę św. o pojednanie i nawrócenie grzeszników, oraz w intencjach zbiorowych polecanych wstawiennictwu Matki Bożej Saletyńskiej. Te intencje poleca się także w nabożeństwach wrześniowych. 

MSZE ŚW. LISTOPADOWE 

W listopadzie odprawia się 30 Mszy św. za poleconych zmarłych, oraz codzienne modlitwy tak zwane “wypominki”. 

MSZE ŚW. JEDNORAZOWE 

Przyjmowane są także indywidualne Msze św. w rożnych intencjach podanych przez ofiarodawców jako Msze św. jednorazowe. Do nich zaliczamy także Msze św. wspólnie zamawiane przez grupy pielgrzymkowe, rodzinne i osoby indywidualne. 

JAK ZAMÓWIĆ MSZĘ ŚWIĘTĄ ? 

Msza św. jest największym DAREM, jaki zostawił nam Zbawiciel. On sam ofiaruje się za swoich wyznawców. Spełnia się Pamiątka Wieczernika, uobecnia ofiara Jego Męki, śmierci i Zmartwychwstania. Kapłan w imieniu Chrystusa modli się za lud, ofiaruje intencje powierzone mu przez wiernych, a nasza łączność w modlitwie i pełne uczestnictwo we Mszy św. jest wtedy, gdy przyjmujemy Pana Jezusa w Komunii św. 

Rozumiemy potrzebę tej modlitwy i celebracji Mszy świętej, szukania Bożej pomocy, duchowego wsparcia. Nie możemy liczyć tylko na własne siły.

Wielu ludzi nie ma odwagi lub nie chce iść do księdza, aby poprosić o Mszę św. Czy jest jakiś inny sposób, aby zamówić Mszę św.? Nie każdy ma możliwość korzystania z internetu, ale jeśli już jesteś na tej stronie i czytasz te wszystkie informacje, możesz je przekazać swoim bliskim, może swojej żonie, mężowi, mamie, babci, ojcu czy dziadkowi, którzy dobrze rozumieją potrzebę zamawiania Mszy świętej np. z okazji urodzin, imienin, rocznicy ślubu, śmierci kogoś bliskiego i w wielu innych intencjach. To jest najlepszy prezent i dar serca jaki możemy ofiarować dla drugiej osoby. Czasem bywa tak, że ludzie nie bardzo umieją̨ sformułować swoją intencję. Nie musimy pisać wielu słów. Pan Bóg doskonale wie czego nam potrzeba. Należy jednak zawrzeć swoje pragnienie choćby w jednym zdaniu.

Przykładowo podajemy wzory takich intencji: 

 • Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski, 
 • Msza św. dziękczynno – błagalna o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże, 
 • W rocznicę ślubu o dalsze błogosławieństwo i zdrowie, 
 • W intencjach Kościoła, Ojca św. i Ojczyzny, 
 • Błagalna o nawrócenie z nałogu, 
 • O uzdrowienie z ciężkiej choroby, 
 • O szczęśliwą̨ operacje i zdrowie, 
 • O szczęśliwe rozwiązanie, o zdrowie dla matki i dziecka, 
 • O nawrócenie i przemianę życia, 
 • Przebłagalna, o darowanie win i o szczęśliwą śmierć, 
 • Msza św. wynagradzająca, 
 • Msza św. o zdrowie i pokój w rodzinie, 
 • O nawrócenie i dobrą spowiedź, 
 • O pomoc w nauce, o dary Ducha Świętego, o zdanie egzaminu, 
 • O Bożą pomoc i opiekę Matki Najświętszej, 
 • Msza św. o rozwiązanie trudnej sprawy, 
 • W intencji Bogu wiadomej, 
 • O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, 
 • O dobry wybór drogi życiowej, 
 • Za zmarłego śp. … 
 • Za zmarłych z rodziny … 
 • Za dusze w czyśćcu cierpiące. 

To są tylko niektóre przykłady sformułowania intencji mszalnych. Każdy może indywidualnie zamawiać Msze święte u swojego ks. proboszcza, wikarego czy ks. katechety i przedstawić́ je po swojemu. Bywa i tak, że ktoś pragnie zamówić Mszę św. w Sanktuarium w Dębowcu dlatego podajemy te wszystkie informacje. 

Dla zainteresowanych podajemy także informacje o możliwości przesyłania ofiary nie tylko na Msze święte, ale także na inne cele, takie jak: 

 • ofiara na rozwój Sanktuarium, 
 • na kształcenie przyszłych misjonarzy – na seminarium, 
 • na misje zagraniczne, 
 • na ubogich, 
 • na inne cele (zgodnie z życzeniem ofiarodawcy) 

Wysyłając ofiarę na konto bankowe prosimy napisać w liście albo w e-mailu, na jaki cel została wysłana. Prosimy także o czytelne podawanie adresu do korespondencji, abyśmy mogli wysłać potwierdzenie. W odpowiedzi zawsze wysyłamy pamiątkowy obrazek, list religijny, dodatkowe przekazy i inne informacje dotyczące korespondencji. Msze święte można zamawiać wysyłając e-mail pod adres: kancelaria@saletyni.pl 

Dla ułatwienia podajemy adres i numer konta bankowego: 

Zg. Księży Misjonarzy Saletynów, Kancelaria 
38 – 220 DĘBOWIEC 55
97 1600 1013 1837 5322 9000 0003
BNP Paribas