38-220 Dębowiec 55
tel.: +48 13 441 30 12
+48 13 441 30 16
fax: +48 13 441 30 12 [*305]
+48 13 441 30 16 [*305]

email: kancelaria@saletyni.pl

MSZE ŚWIĘTE WIECZYSTE

Misjonarze Matki Bożej Saletyńskiej w codziennej Mszy świętej Wieczystej odprawianej w Dębowcu przed łaskami słynącą Figurą Matki Bożej Płaczącej polecają Bogu wszystkich wpisanych do Księgi Mszy Świętych Wieczystych.

Można wpisać siebie, swoich bliskich zarówno żyjących jak i zmarłych do udziału w owocach Najświętszej Ofiary. Osoby wpisane za życia mają udział w Mszach Świętych Wieczystych także po swojej śmierci. Powyższe Msze św. odprawiane będą tak długo, jak długo istnieć będzie Polska Prowincja Księży Misjonarzy Saletynów. Ofiara od poszczególnej osoby wynosi tyle, ile składamy w swojej parafii przy zamawianiu Mszy św. Ofiary składane przy tej okazji są przeznaczane na wychowanie i kształcenie przyszłych misjonarzy – kapłanów i braci zakonnych. W ten sposób wspieramy także powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Chcąc zamówić Mszę św. Wieczystą należy czytelnie podać imię i nazwisko /może być tylko samo imię/ każdej osoby, którą pragniemy włączyć do Mszy Świętych Wieczystych. Przy osobach zmarłych zaznaczamy + krzyżykiem, albo śp. Do Mszy Świętych Wieczystych zapisujemy każdą osobę oddzielnie, nie podajemy zbiorowo rodzin, ani też intencji ogólnych. W takich intencjach zbiorowych możemy zamawiać inne Msze święte. Kancelaria Apostolska każdorazowo wysyła potwierdzenie o przyjęciu Mszy św.

MSZE ŚWIĘTE ZBIOROWE NOWENNOWE

W każdą środę o godz. 17.30 jest odprawiane Nabożeństwo Nieustającej Nowenny przed łaskami słynącą Figurą Matki Bożej Płaczącej. Po tym nabożeństwie jest Msza św. w intencjach składanych próśb i podziękowań do Matki Bożej Saletyńskiej. Tekst Nowenny w dwu formach znajduje się w specjalnie wydanym modlitewniku ?Nabożeństwo do Matki Bożej Płaczącej?, który można nabyć w Wydawnictwie La Salette w Dębowcu lub Krakowie.

PIĄTKOWE

W piątki całego roku odprawiane są Msze św. za dusze w czyśćcu cierpiące i za osoby zmarłe polecone naszej modlitwie.

MAJOWE

W maju odprawia się 30 Mszy św. w różnych intencjach polecanych przez ofiarodawców. W tych intencjach są modlitwy również w czasie nabożeństw majowych.

WRZEŚNIOWE

We wrześniu, w miesiącu Maryi Saletyńskiej ofiaruje się 30 Mszy św. o nawrócenie grzeszników, oraz w intencjach zbiorowych polecanych Matce Bożej Saletyńskiej. Te intencje poleca się także w nabożeństwach wrześniowych.

LISTOPADOWE

W listopadzie odprawia się 30 Mszy św. za poleconych zmarłych, oraz codzienne modlitwy tak zwane „wypominki”.

MSZE ŚW. JEDNORAZOWE

Przyjmowane są indywidualne Msze św. w różnych intencjach podanych przez ofiarodawców, jako Msze św. jednorazowe. Do nich zaliczamy także Msze św. wspólnie zamawiane przez grupy pielgrzymkowe, rodzinne i osoby indywidualne.

JAK ZAMÓWIĆ MSZĘ ŚWIĘTĄ?

Msza św. jest największym DAREM, jaki zostawił nam Zbawiciel. On sam ofiaruje się za swoich wyznawców. Spełnia się Pamiątka Wieczernika, uobecnia ofiara Jego Męki, śmierci i zmartwychwstania. Kapłan w imieniu Chrystusa modli się za lud, ofiaruje intencje polecone mu przez wiernych, a nasze pełne uczestnictwo we Mszy św. jest wtedy, gdy przyjmujemy Pana Jezusa w Komunii św. Czy rozumiemy potrzebę zamawiania Mszy świętych, szukania Bożej pomocy, duchowego wsparcia, czy tylko liczymy na własne siły. Wielu ludzi nie ma odwagi lub nie chce iść do księdza, aby zamówić Mszę św. Czy jest jakiś inny sposób, aby zamówić Mszę św.? Nie każdy ma możliwość korzystania z internetu, ale jeśli już jesteś na tej stronie i czytasz te wszystkie informacje, możesz je przekazać swoim bliskim, może swojej żonie, mężowi, mamie, babci, ojcu czy dziadkowi, którzy dobrze rozumieją potrzebę zamówienia Mszy świętej np. z okazji urodzin, imienin, rocznicy ślubu, śmierci kogoś bliskiego i w wielu innych intencjach. To jest najlepszy prezent i dar serca jaki możemy ofiarować dla drugiej osoby. Czasem bywa tak, że ludzie nie bardzo umieją sformułować swoją intencję. Nie musimy pisać wielu słów. Pan Bóg doskonale wie czego nam potrzeba. Należy jednak zawrzeć swoje pragnienie choćby w jednym zdaniu.

Przykładowo podajemy wzory takich intencji:

 • Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski,
 • Msza św. dziękczynno – błagalna o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże,
 • W rocznicę ślubu o dalsze błogosławieństwo i zdrowie,
 • W intencjach Kościoła, Ojca św. i Ojczyzny,
 • Błagalna o nawrócenie z nałogu,
 • O uzdrowienie z ciężkiej choroby,
 • O nawrócenie i przemianę życia,
 • Przebłagalna, o darowanie win i o szczęśliwą śmierć,
 • Msza św. wynagradzająca,
 • Msza św. o zdrowie i pokój w rodzinie,
 • O nawrócenie i dobrą spowiedź,
 • O pomoc w nauce, o dary Ducha Świętego, o zdanie egzaminu,
 • O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka,
 • O Bożą pomoc i opiekę Matki Najświętszej,
 • Msza św. o rozwiązanie trudnej sprawy,
 • W intencji Bogu wiadomej,
 • O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne,
 • O szczęśliwą operację i zdrowie dla…,
 • O dobry wybór drogi życiowej,
 • Za zmarłego śp. …
 • Za zmarłych z rodziny …
 • Za dusze w czyśćcu cierpiące.

To są tylko niektóre przykłady sformułowania intencji mszalnych. Każdy może indywidualnie zamawiać Msze święte u swojego ks. proboszcza, wikarego czy ks. katechety i przedstawić je po swojemu. Bywa i tak, że ktoś pragnie zamówić Mszę św. w Sanktuarium w Dębowcu dlatego podajemy te wszystkie informacje.

Dla zainteresowanych podajemy także informacje o możliwości przesyłania ofiary nie tylko na Msze święte, ale także na inne cele, takie jak:

 • ofiara na rozwój Sanktuarium,
 • na kształcenie przyszłych misjonarzy – na seminarium,
 • na misje zagraniczne,
 • na ubogich,
 • na prenumeratę „Posłańca MBS”
 • na inne cele (zgodnie z życzeniem ofiarodawcy)

Wysyłając pieniądze na konto bankowe prosimy napisać w liście swoje życzenie – na jaki cel została wysłana dana ofiara. Prosimy także o czytelne podawanie adresu oraz intencji. Obecnie banki nie przysyłają dowodów wypełnionych przez wpłacającego lecz tylko komputerowe potwierdzenie wpłaty. Po otrzymaniu takiego elektronicznego potwierdzenia wpłaty oraz informacji wysłanej przez Was w liście przystępujemy do załatwienia sprawy. W odpowiedzi zawsze wysyłamy pamiątkowy obrazek, list miesięczny, dodatkowe przekazy i inne informacje dotyczące korespondencji.

Dla ułatwienia podajemy adres i numer konta bankowego:

71 8627 1024 2004 6016 2564 0001
Księża Misjonarze Saletyni
SANKTUARIUM
38 – 220 DĘBOWIEC 55

Intencje można zamawiać wysyłając e-mail pod adres: kancelaria@saletyni.pl

Idea

W Dębowcu przy Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej działa od wielu lat kancelaria, której zadaniem jest szerzenie kultu Pięknej Pani – objawionej w La Salette 19 września 1846 roku. Orędzie Matki Bożej Saletyńskiej daje inspirację do działalności apostolskiej księży i braci zakonnych a także ludzi świeckich złączonych z Misjonarzami Saletynami tym samym duchem pojednania. Na kanwie tej współpracy powstało Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej zrzeszające świeckich pomocników Matki Bożej Saletyńskiej. Środkom i sposobom upowszechniania orędzia Matki Bożej z La Salette patronuje Kancelaria Apostolska w Dębowcu. Jednym z głównych organizatorów tej współpracy ze świeckimi był br. Bronisław Glanc MS. Dzięki jego staraniom w roku 1937 sprowadzono do klasztoru drukarnię. Od roku 1921 Sanktuarium w Dębowcu wydawało pismo o nazwie: „Posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej”. Potrzebna była wielka współpraca w propagowaniu i kolportażu tego pisma sięgającego przed wojną do kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy. Do tego dzieła byli angażowani kapłani, bracia zakonni, klerycy, nowicjusze a także osoby świeckie. W trudnej wojennej rzeczywistości, oraz w okresie powojennym br. Bronisław służył nie tylko dziełom apostolskim swoją radą i ofiarną pomocą, ale także służył pobliskiej ludności pomocą medyczną, co zjednało mu wielką życzliwość i uznanie. 2 października 1986 roku śmierć zastała go przy maszynie, gdy odpisywał na listy dobrodziejom. W dziele kancelaryjnej pracy wyróżniał się także nieżyjący już br. Ignacy Grygiel i wielu innych misjonarzy saletynów.

Kancelaria Apostolska pełni rolę pośrednika pomiędzy macierzystym ośrodkiem saletyńskim w Dębowcu, a czcicielami Matki Bożej Płaczącej, dobrodziejami dębowieckiego Sanktuarium i klasztoru. W ostatnich latach stopniowo unowocześniano kancelaryjne stanowiska pracy.

Z kancelarii wysyłane są miesięczne listy formacyjne tzw. „Listy Religijne” poruszające między innymi sprawy religijno – moralne w odniesieniu do przesłania z La Salette, mówiące o kulcie Pięknej Pani, o działalności Jej misjonarzy, o rozwoju Sanktuarium w Dębowcu. Wysyła się także zainteresowanym publikacje religijne zwłaszcza saletyńskie, informatory, dewocjonalia itp. Kiedyś było to jedyne źródło informacji na ten temat. Obecnie funkcję tę przejmuje Wydawnictwo La Salette, wydając i rozprowadzając różne pozycje książkowe, broszury, foldery, kasety, obrazki i inne. Również został wznowiony w 1995 roku dwumiesięcznik o nowej nazwie: „La Salette – Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej”. Spełnia on szczególną funkcję duchowego łącznika między czcicielami Matki Bożej Saletyńskiej a Sanktuarium w Dębowcu.

Kancelaria Apostolska utrzymuje więc stały kontakt z czcicielami Matki Bożej Saletyńskiej, dobrodziejami Sanktuarium i klasztoru, misji, seminarium a także stałymi pielgrzymami. Udziela informacji o możliwości zamawiania Mszy Świętych Wieczystych za żyjących i zmarłych, Mszy świętych zbiorowych, pielgrzymkowych -okolicznościowych i Mszy świętych indywidualnych – jednorazowych.