ul. PCK 33
41-409 Mysłowice-Krasowy

tel.: +48 32 225 15 86
kom.: +48 797 907 488
e-mail: misje@saletyni.pl
Internet: www.misje.saletyni.pl

Dane i numer konta Referatu:
Referat Misji Zagranicznych Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów
10 1600 1055 1846 3129 0000 0001
wpłaty z dopiskiem: DAR NA MISJE

Referat Misji Zagranicznych został powołany do istnienia decyzją Księdza Prowincjała 26 sierpnia 1996 roku.

Celem Referatu jest tworzenie zaplecza duchowego i finansowego dla saletynów pracujących na misjach zagranicznych poza granicami Polski.

Saletyński Fundusz Misyjny (SFM)
Siedziba statutowa:
ul. Dąbrowskiego 71; 35-036 Rzeszów
Numer KRS: 0000351556
NIP: 813-361-66-49
REGON: 04002053700067

Kontakt w każdej sprawie:
Saletyński Fundusz Misyjny
ul. PCK 33; 41-409 Mysłowice

tel. +48 32 225 15 86
kom. +48 797 907 488

e-mail: misje@saletyni.pl

Dane i numer konta Funduszu:
Saletyński Fundusz Misyjny
21 1020 2528 0000 0502 0277 4412
wpłaty z dopiskiem: DAR NA CELE STATUTOWE

Celem Saletyńskiego Funduszu Misyjnego jest organizowanie i niesienie ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, wojen w kraju i za granicą wielorakiej pomocy: humanitarnej i rozwojowej, dobroczynnej i charytatywnej, społecznie użytecznej i oświatowej.

Saletyński Fundusz Misyjny to nieposiadająca osobowości prawnej organizacja pożytku publicznego (OPP).