ks. Łukasz Nowak MS – dyrektor Archiwum

ul. Koszalińska 12
30-407 Kraków

e-mail: archiwum@saletyni.pl

Archiwum w początkach obecności saletynów na ziemiach polskich znajdowało się pod władzą przełożonego. Gdy w 1934 r. powstała prowincja polska, wówczas nadzór nad archiwum miała Kuria Prowincjalna, a konkretnie sekretarz prowincjalny. Dopiero ks. prowincjał Augustyn Hamielec MS 2 lutego 1995 r. mianował ks. Piotra Jamioła MS dyrektorem Archiwum Prowincjalnego. W roku następnym ten sam prowincjał wyznaczył na siedzibę archiwum dom zakonny w Krakowie przy ul Koszalińskiej 12. Od 13 stycznia 2020 r. funkcję dyrektora archiwum objął ks. Łukasz Nowak MS.

W 1996 r. część najstarszych zbiorów archiwalnych przeniesiono z Kurii Prowincjalnej, znajdującej się w Warszawie, do Krakowa. Pozostała część zasobu, tzw. akta nowsze, pozostała nadal w Archiwum Kurii Prowincjalnej w Warszawie. W latach 2006-2008 Archiwum Powincjalne w Krakowie przejęło od Kurii Prowincjalnej w Warszawie i włączyło do swoich zbiorów akta ekonoma prowincjalnego, tzn. rachunki ekonomiczne placówek polskiej prowincji do roku 2001. Ks. prowincjał Władysław Pasiut MS dekretem z 21 lutego 2009 roku erygował formalnie Archiwum Prowincjalne .

Archiwum podlega bezpośrednio prowincjałowi i jest instytucją działającą w oparciu o Kodeks Prawa Kanonicznego, Regułę życia zakonnego oraz Statuty prowincjalne. W Archiwum Prowincjalnym znajduje się dokumentacja aktowa z lat 1902-2001, m. in. pisma okólne generała i prowincjała, wyciągi z Księgi uchwał Rady Prowincjalnej, karty personalne i akta osobowe zakonników, akta poszczególnych placówek saletyńskich polskich i zagranicznych, archiwalia dotyczące misji zagranicznych, rekolekcji i misji parafialne, korespondencja z urzędami państwowymi, sprawozdania powizytacyjne, dokumentacja fotograficzna, kroniki, zbiory kazań, prace naukowe, materiały związane z historią zgromadzenia, podręczna biblioteczka saletyńska.