ks. dr Piotr Jamioł MS – dyrektor Archiwum

ul. Koszalińska 12
30-407 Kraków
tel.: +48 12 266 32 34

Archiwum od samego początku saletynów na ziemiach polskich znajdowało się pod władzą przełożonego. Gdy w 1934 r. powstała Prowincja Polska, wówczas Archiwum opiekowała się Kuria Prowincjalna, konkretnie w osobie sekretarza prowincjalneego. Dopiero ks. prowincjał Augustyn Hamielec dnia 2 lutego 1995 r. powołał ks. Piotra Jamioła MS na urząd dyrektora Archiwum Prowincji Polskiej. W roku następnym ten sam Prowincjał wyznaczył na siedzibę Archiwum Prowincjalnego, dom zakonny w Krakowie przy ul Koszalińskiej 12.

W 1996 r. została przeniesiona część najstarszych zbiorów archiwalnych z Kurii Prowincjalnej, znajdującej się w Warszawie przy ul. Bratniej 5, do Krakowa (budynku WSD przy ul. Koszalińskiej 12). Pozostała część zasobu, tzw. akta nowsze, pozostała nadal w Archiwum Kurii Prownicjalnej w Warszawie przy ul. Bratniej 5. W latach 2006-2008 Archiwum Powincjalne w Krakowie przejęło od Kurii Prowincjalnej w Warszawie i włączyło do swoich zbiorów akta ekonoma prowincjalnego, tzn. rachunki ekonomiczne placówek polskiej prowincji do roku 2001. Ks. prowincjał Władysław Pasiut MS dekretem dnia 21 lutego 2009 roku erygował formalnie Archiwum Prowincjalne .

Archiwum podlega bezpośrednio Prowincjałowi Polskiej Prowincji i jest instytucją działającą w oparciu o Prawo Kanoniczne, Regułę Zgromadzenia oraz Statuty Prowincjalne. W Archiwum Polskiej Prowincji znajduje się dokumentacja aktowa z lat 1902-2001, m. in.. pisma okólne generała i prowincjała, wyciągi z księgi uchwał rady prowincjalnej, karty personalne i akta osobowe zakonników, akta poszczególnych placówek saletyńskich (polskich i zagranicznych), misje zagraniczne, rekolekcje i misje parafialne, pisma od i do urzędów państwowych, sprawozdania powizytacyjne, dokumentacja fotograficzna, kroniki, zbiory kazań, korespondencja, prace magisterskie i naukowe, materiały do historii Zgromadzenia, podręczna biblioteczka saletyńska.