ks. Stefan Mycak

Żył w latach

(1912-1981)
Niestrudzony misjonarz ludowy i rekolekcjonista, pracujący na terenie całej Polski. Wygłosił ponad 400 serii misji ludowych i rekolekcji parafialnych. Urodził się 22 lipca 1912 r. w Stanisławowie, jako syn Józefa i Marii Suchońskiej. W latach 1926-1932 ukończył Małe Seminarium w Dębowcu. Nowicjat rozpoczął 1 lipca 1932 r. u Misjonarzy Matki Bożej z La Salette w Hurku. Pierwszą profesję zakonną złożył 2 lipca 1933 r. w Hurku na ręce ks. mistrza Augusta Gauthier, zaś wieczystą 2 października 1937 r. w Dębowcu na ręce ks. prowincjała Michała Kolbucha. W latach 1933-1939 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Dębowcu. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 czerwca 1939 r. w Przemyślu z rąk ks. biskupa Franciszka Bardy. Placówki i urzędy: 1939-1947 ekonom i misjonarz w Rzeszowie, 1947-1952 misjonarz i wikariusz w Kobylance, 1952-1954 misjonarz i ekonom w Dębowcu, 1954-1958 studiował na ATK, uzyskując stopień magistra teologii oraz pełni funkcję misjonarza i ekonoma w Warszawie przy ul. Bratniej 5 oraz świadczył pomoc duszpasterska w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Warszawie, 1958-1961 dyrektor rezydencji w Olsztynie i wikariusz parafii św. Jakuba, 1961-1962 superior i proboszcz w Kobylance, 1962-1964 misjonarz w Zakopanem, 1964-1970 superior i proboszcz w parafii MBS w Warszawie, 1970-1974 misjonarz w Zakopanem, 1974-1977 dyrektor prowincjalnego referatu rekolekcyjno-misyjnego w Krakowie przy ul. Koszalińskiej 12 i misjonarz, 1977- 1981 misjonarz i rezydent w Zwięczycy. Zmarł 4 marca 1981 r. w szpitalu w Trzciance. Pochowany 7 marca 1981 r. na cmentarzu parafialnym w Dębowcu.