Ocalić od zapomnienia

ks. Bronisław Młynarski MS

Urodził się 23 października 1906 r. w Głogowcu, jako syn Józefa i Salomei Tkaczyk. Chrzest przyjął 28 października 1906 r. w Tryńczy. W latach 1917-1924 ukończył Małe Seminarium w Dębowcu. Nowicjat rozpoczął 8 września 1924 r. w Dębowcu. Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1925 r. w Dębowcu na ręce ks. superiora Eliasza Roux, wieczystą 3 października 1928 r. w Salmacie (Włochy). W latach 1925-1928 odbył studia filozoficzne na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (1925-1928), ukończone stopniem licencjata filozofii, oraz studia teologiczne w WSD w Debowcu w latach 1928-1932. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 czerwca 1932 r. w Przemyślu z rąk ks. biskupa Anatola Nowaka. Placówki i urzędy: 1929-1932 profesor i prefekt (1930-1932) Małego Seminarium w Dębowcu, 1932-1933 pomoc w redakcji „Posłańca” w Dębowcu, 1933-1934 wikariusz parafii św. Józefa w Stanisławowie, 1934-1937 proboszcz tejże parafii, 1937-1938 urlop zdrowotny w Zakopanem, 1938-1947 superior i proboszcz parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, 1947-1948 pierwszy radny, ekonom i dyrektor prowincjalnego referatu misyjno-rekolekcyjnego i redaktor „Posłańca” w Dębowcu, 1948-1952 superior, ekonom, dyrektor prowincjalnego referatu misyjno-rekolekcyjnego oraz redaktor „Posłańca” (1948-1950) w Krakowie przy ul. Wiślnej 11, 1952-1958 prowincjał i dyrektor prowincjalnego referatu misyjno-rekolekcyjnego z siedzibą w Krakowie przy ul. Wiślnej 11, 1958 (VI-VII) asystent generalny w Rzymie, 1958-1959 superior, wikariusz i dyrektor prowincjalnego referatu misyjno-rekolekcyjnego w Prabutach, 1959-1967 superior, wikariusz i dyrektor prowincjalnego referatu misyjno-rekolekcyjnego w Zakopanem, 1967-1973 superior i proboszcz parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie, 1973 (VIII-X) dyrektor prowincjalnego referatu misyjno-rekolekcyjnego z siedzibą w Krakowie przy ul. Koszalińskiej 12, 1973-1983 przełożony, proboszcz i dyrektor prowincjalnego referatu misyjno-rekolekcyjnego (1973-1974) w Łętowem, 1983-1986 rezydent w Łętowem, 1986-1989 rezydent w Zwięczycy. Zmarł 27 lutego 1989 r. w klinice w Krakowie. Pochowany 2 marca na cmentarzu parafialnym w Tryńczy. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył ks. bp Bolesław Taborski z Przemyśla, ks. prowincjał Antoni Skałba, duchowieństwo diecezjalne i zakonne oraz liczna rzesza wiernych.