Boże Narodzeniehomilia

Matka o głębokiej refleksji

556wyświetleń

Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli.

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane.

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

(Łk 2, 16-21)

Theotokos

Osiem dni po Narodzeniu Pańskim, w pierwszy dzień nowego roku oddajemy cześć Maryi Bożej Rodzicielce. Dzisiejsza uroczystość to najstarszy obchód liturgiczny związany z Niewiastą z Nazaretu. W czasie Soboru Efeskiego w 431 roku Maryja została oficjalnie i uroczyście nazwana Matką Boga, Theotokos. Ale zanim jeszcze prawda o Bożym Macierzyństwie stała się dogmatem, chrześcijanie żywili głębokie przekonanie, że Maryja jest nie tylko Matką Chrystusa, lecz także Matką Boga.

Matka rozważająca

Osiem dni temu odczytywane fragmenty Ewangelii koncentrowały się na wydarzeniach związanych z narodzeniem Jezusa. Dzisiejsza Ewangelia stawia nam przed oczami samą Maryję. Podkreśla Jej wyjątkową rolę w Świętej Rodzinie, wymieniając Ją na pierwszym miejscu: Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę (Łk 2, 16). Ewangelia wg św. Łukasza podkreśla także, iż do wszystkiego, co działo się wokół narodzenia Syna Maryja jako jedyna podchodzi głęboko i refleksyjnie: Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu (Łk 2, 19). Niepozorny spójnik „lecz” podkreśla kontrast pomiędzy postawą Matki Jezusa a zachowaniem pasterzy, którzy „opowiedzieli, co im zostało objawione o tym Dziecięciu” (Łk 2, 17) i innych, którzy słysząc to, „zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli” (Łk 2,18).

Święty Łukasz nieprzypadkowo podkreśla, że Maryja zachowuje sprawy w pamięci i rozważa je w sercu. Po zmartwychwstaniu Jezusa przekazała Ona owoce swojej głębokiej medytacji rodzącemu się Kościołowi. To dzięki Niej mamy opowiadania o wcieleniu, narodzeniu i dzieciństwie Jezusa, zapisane w Ewangeliach Mateuszowej i Łukaszowej. Dzisiaj my, biorąc wzór z Maryi, możemy zachowywać w pamięci nasze spotkania z Bogiem i rozważać Jego słowo. Dzieląc się owocami naszej medytacji, możemy być autentycznymi świadkami Ewangelii.

Matka z La Salette

W naszym Zgromadzeniu przeżywamy Rok Maryjny. Te obchody mają pomóc wszystkim, którym bliskie jest La Salette na nowo odkryć rolę Maryi w historii zbawienia. W La Salette Maryja objawiła się jako Matka, której zależy na materialnym i duchowym dobru Jej dzieci. Dowodem na to są choćby łzy, które płynęły po Jej twarzy. Przybranymi dziećmi Maryi staliśmy się pod krzyżem Jezusa: „Niewiasto, oto syn Twój. (…) Oto Matka twoja” (J 19, 26-27). Od tego momentu Ona wypełnia tę misję z matczyną odpowiedzialnością i wiernością. Maryja pragnie, byśmy otwierali swoje serca na miłość Boga, dzięki której Chrystus będzie rodził się w nas, a przez nas – w życiu innych ludzi. 

Przewodniczka na nowy rok

Jezusowi narodzonemu w Betlejem powierzajmy wszystkie myśli i pragnienia, które są owocami rozważania tej Ewangelii. Powierzajmy Mu rozpoczynający się rok. Prośmy Maryję, by nauczyła nas, jak zachowywać w sercu i rozważać znaki i słowa, które Bóg nam posyła. Niech Ona pomaga nam w duchu Bożym odczytywać wszystko, co nas czeka w następnych 365 dniach.