Posłaniec MBS

Dla kogo sztuka?

Katechizm Kościoła katolickiego nazywa sztukę „darmową obfitością wewnętrznego bogactwa człowieka”, „owocem talentu danego przez Stwórcę i wysiłku człowieka”, „formą mądrości praktycznej”. Naucza, że sztuka „zawiera (…) pewne podobieństwo do działania Boga w tym, co stworzone” oraz że „nie ma sama w sobie absolutnego celu, lecz jest podporządkowana ostatecznemu celowi człowieka i przezeń uszlachetniana”. Czy sztuka, nie tylko sakralna, spełnia dziś te kryteria? Czy jest drogą ku Bogu, czy przeszkodą w spotkaniu z Nim? Nieustannie spotykamy się z wytworami sztuki, które raz nas fascynują, innym razem gorszą albo są zupełnie niezrozumiałe, jakby zastrzeżone dla znawców. Jesteśmy raz po raz świadkami dyskusji o „obrazie uczuć religijnych” w związku z wystawą, plakatem, instalacją artystyczną. Bywamy w świątyniach o, delikatnie mówiąc, nieprzemyślanym wystroju. Nie da się uciec od sztuki, dlatego także i ten temat pojawia się na łamach Posłańca.

W marcowym numerze między innymi:

  • rozmowy z artystami chrześcijańskimi (s. 11-16)
  • świadectwa o pracy twórczej (s. 17-23 i 27-30)
  • refleksje na temat wartości sztuki (s. 4-10 i 34-37)