MadagaskarUSAZmarli

Zmarł biskup Donald Pelletier MS

W sobotę 4 czerwca 2022 roku w Enfield w stanie New Hampshire w USA zmarł tragicznie nasz współbrat biskup Donald Pelletier MS, emerytowany ordynariusz diecezji Morondava na Madagaskarze.

Joseph Donald Leo Pelletier urodził się 17 czerwca 1931 r. w Blackstone w stanie Massachusetts. W 1944 r. wstąpił do saletyńskiego niższego seminarium w Enfield w stanie New Hampshire. 2 lipca 1951 r. złożył pierwszą profesję zakonną w naszym zgromadzeniu. Po odbyciu studiów teologicznych w Attleboro w stanie Massachustetts oraz Rzymie 28 października 1956 r. przyjął w Rzymie święcenia prezbiteratu. W 1958 r. na własną prośbę podjął posługę misyjną na Madagaskarze, gdzie z wielką miłością pracował przez 64 lata swojego kapłaństwa.

17 listopada 1999 r. papież Jan Paweł II mianował go biskupem diecezjalnym Morondavy. Święcenia biskupie przyjął trzy miesiące później, 13 lutego 2000 r. W 2006 r. osiągnął wiek emerytalny i złożył wymaganą przez prawo kanoniczne rezygnację z funkcji biskupa diecezjalnego, jednak na prośbę papieża Benedykta XVI zarządzał diecezją jeszcze przez cztery lata, do czasu mianowania swojego następcy. Biskup Donald aż do swojej tragicznej śmierci aktywnie posługiwał w diecezji morondawskiej. 

4 czerwca 2022 r. podczas pobytu w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Enfield został śmiertelnie potrącony przez samochód, gdy przechodził przez jezdnię w drodze do kaplicy sanktuaryjnej.

Biskup Pelletier był człowiekiem obdarzonym poczuciem dobrego humoru i żywiołowym. Z radością i wielkim zapałem umiał dzielić się Dobrą Nowiną. W latach swojej pracy na Czerwonej Wyspie wiele razy głosił katechezy misyjne, homilie i rekolekcje w parafiach na terenie USA i Kanady, gromadząc fundusze i rozwijając świadomość misyjną. Po przejściu na emeryturę, mimo podeszłego wieku, chętnie posługiwał jako kapelan w sanktuarium w La Salette we Francji. Oprócz angielskiego, biegle znał język włoski, francuski i malgaski. Często podkreślał swój szacunek wobec polskich misjonarzy saletynów, z którymi pracował na Madagaskarze, wspominając przede wszystkim zmarłego w opinii świętości ks. Władysława Czosnka MS (1912–1973). Podczas pobytu w Polsce w maju 2013 r. wyświęcił dwóch diakonów i pięciu prezbiterów z naszego zgromadzenia.

Pierwsza część uroczystości pogrzebowych bpa Donalda Pelletiera MS odbędzie się w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej z La Salette w Attleboro w stanie Massachusetts 7–8 czerwca, druga zaś w czwartek 9 czerwca w sanktuarium w Enfield, gdzie zostanie pochowany na cmentarzu wspólnoty zakonnej.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.