zapowiedź

Sympozjum o lęku

20 października pod hasłem „Nie bójcie się, moje dzieci” odbędzie się XVI Międzynarodowe Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne (MSSI). Spotkanie połączone będzie z uroczystą inauguracją roku akademickiego 2022/2023 w seminarium saletynów w Krakowie.

9.30 – Msza św. koncelebrowana w kaplicy seminaryjnej – przewodniczy ks. prowincjał Grzegorz Zembroń MS 

10.45 – Otwarcie i prowadzenie sympozjum: ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS 
Słowo Prowincjała: ks. mgr Grzegorz Zembroń MS
Słowo powitania Rektora: ks. mgr lic. Marcin Ciunel MS 

Pierwsza sesja 

11.00 – Biblia – księga lęku czy orędzie radosnej nadziei? ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS (UKSW, Warszawa) 

11.20 – Znaczenie wezwania „Nie bój się!” w kontekście zwiastowania Maryi (Łk 1,26-38) ks. mgr lic. Marcin Ciunel MS (Kraków) 

11.40 – „Lęk – nieodłączny towarzysz człowieka…”. Psychologia pozytywna: optymizm kontra lęk ks. mgr lic. Jacek Pawłowski MS (Rzym, Włochy) 

12.00 – Przerwa na kawę lub herbatę

Druga sesja 

12.30 – Perspektywa pokoju czy lęk o przyszłość – próba oceny dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiegoks. dr Piotr Kaczmarek (AKW, Warszawa) 

12.50 – Dążenie do ustanowienia założyciela saletynów jako obawa przed utratą tożsamości. Próba inicjacji dyskusji ks. dr Karol Porczak MS (Peterborough, Anglia) 

13.10 – Lęk, pandemia, wojna, głód – znaki czasu w świetle aktualności orędzia z La Salette ks. mgr Grzegorz Zembroń MS (Kolbianum/UKSW, Warszawa) 

13.30 – Dyskusja i zakończenie sympozjum