homilia

Hojny Bóg

Nie bój się mała trzódko, bo spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze dobra i wspomóżcie potrzebujących! Sprawcie sobie sakiewki, które...
homilia

Usposobienie

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak...
homilia

Tu i teraz

Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w...
homilia

Obdarowani

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi...
homilia

Duch wam przypomni

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby...