Ocalić od zapomnienia

ks. Mariusz Świątek MS

Urodził się 14 stycznia 1961 r. we Wrocławiu jako syn Edwarda i Marii Bugaj. Chrzest otrzymał 2 kwietnia 1961 r. w parafii św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Nowicjat rozpoczął 19 września 1984 r. w Dębowcu. Pierwszą profesję zakonną złożył 25 września 1985 r. W latach 1985-1991 odbył studia filozoficzno-teologiczne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Profesję wieczystą złożył 7 września 1989 r. w Dębowcu. Święcenia kapłańskie przyjął 18 maja 1991 r. w Dębowcu z rąk ks. biskupa Życińskiego. Placówki i urzędy: 1991-1994 katecheta w Rzeszowie, 1994-1998 posługa w Sammarei (Niemcy), 1998-2000 rekonwalescencja w Warszawie, 2000-2003 sekretarz prowincjalny, 2003-2006 kapelan szpitala i posługa duszpasterska w Trzciance. Zmarł 7 czerwca 2006 r. Pochowany w grobowcu zakonnym na cmentarzu w Dębowcu.