Argentyna

Nowe władze w Argentynie

Region Argentyna–Boliwia pw. Matki Bożej Królowej Apostołów od 26 stycznia ma nową radę.

Przełożonym regionu został ks. Alfredo Velarde MS (na zdj. w środku). Wikariuszem regionalnym i pierwszym radnym wybrano ks. Normana Butlera MS (pierwszy z prawej), zaś asystentem regionalnym i drugim radnym został ks. Fernando Altamiranda MS (pierwszy z lewej). Wyborów dokonała nie kapituła, lecz wszyscy należący do regionu zakonnicy o ślubach wieczystych. Zgodnie z prawem zakonnym Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette region nie zwołuje kapituły, ale tzw. zebranie „ad instar capituli” (łac. na kształt kapituły). Uczestniczą w nim wszyscy profesi wieczyści z regionu, a przewodniczy mu przełożony prowincji, której podlega region bądź jego delegat. Temu zebraniu, odbywającemu się w dniach 18–26 stycznia  przewodniczył prowincjał amerykański ks. René Butler MS, rodzony brat wikariusza regionalnego ks. Normana Butlera MS.

Początki regionu Argentyna-Boliwia sięgają 1937 r. Pionierami tej misji byli saletyni z Polski: ks. Kazimierz Kornafel, ks. Józef Paprocki, ks. Władysław Pykosz, ks. Edward Sudyka, ks. Alojzy Zawisza oraz br. Wojciech Cieślak i br. Jan Maszczak. W 1958 r. kapituła generalna podjęła decyzję o utworzeniu tam wiceprowincji. Od 1964 roku argentyńska wiceprowincja pw. Matki Bożej Królowej Apostołów była zależna od prowincji pw. Matki Bożej Siedmiu Boleści w USA. Obecnie region Argentyna-Boliwia jest związany z prowincją pw. Maryi Matki Obu Ameryk, powstałą w 2000 r. po połączeniu czterech dawnych prowincji w USA. Do regionu należy 11 księży, 2 braci zakonnych o ślubach wieczystych oraz 3 kleryków. Domy zakonne znajdują się w Argentynie i Boliwii.

(gz)