Ocalić od zapomnienia

ks. Andrzej Partyka MS

Urodził się 1 grudnia 1961 r. w Łańcucie, jako syn Józefa i Weroniki Wikiery. W latach 1976-1980 ukończył Liceum Zawodowe w Rzeszowie i uzyskał świadectwo dojrzałości. Nowicjat rozpoczął 7 września 1980 r. w Dębowcu. Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1981 r. w Dębowcu na ręce ks. Augustyna Hamielca, zaś wieczystą 22 grudnia 1985 r. w Dębowcu na ręce ks. prowincjała Adolfa Grotkowskiego. Studia filozoficzno-teologiczne ukończone stopniem magistra teologii odbył w latach 1981-1987 w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 9 maja 1987 r. w Dębowcu z rąk ks. biskupa Stefana Moskwy. Placówki i urzędy: 1987-1989 katecheta w parafii św. Bartłomieja w Dębowcu, 1989-1990 przebywał na leczeniu w Krakowie przy ul. Wiślnej 11, 1990-1991 katecheta w Rzeszowie, 1991-1995 katecheta i ekonom w Trzciance, 1995-1996 przygotowywał się do pracy duszpasterskiej w Austrii i odbył kurs języka niemieckiego w Krakowie przy ul. Koszalińskiej 12, 1996-1997 pracował w Austrii, 1997-2000 przebywał na urlopie zdrowotnym jako rezydent w Krakowie przy ul. Koszalińskiej 12, 2000-2001 pomagał w duszpasterstwie w Kobylance. Zginął w tragicznym wypadku samochodowym 7 lutego 2001 r. na trasie Rzeszów-Przeworsk w pobliżu swojej rodzinnej parafii, do której jechał. Pochowany 10 lutego na cmentarzu parafialnym w Kosinie.