Ocalić od zapomnienia

ks. Adolf Wojtunik MS

Urodził się 17 marca 1923 r. w Palikówce k. Rzeszowa, jako syn Piotra i Józefy Podgórskiej. W latach 1936-1947 uczęszczał do Małego Seminarium u salezjanów w Pogrzebieńcowie (trzy klasy 1936-1939) oraz w Dębowcu (1945-1947), uzyskując 28 czerwca 1947 r. świadectwo dojrzałości Nowicjat rozpoczął 14 sierpnia 1947 r. u Misjonarzy Matki Bożej z La Salette w Rzeszowie. Pierwszą profesję zakonną złożył 15 sierpnia 1948 r. w Rzeszowie na ręce ks. prowincjała Michała Kolbucha, zaś wieczystą 7 lutego 1953 r. w Krakowie na ręce ks. prowincjała Bronisława Młynarskiego. W latach 1948-1953 odbył studia filozoficzno-teologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, uzyskując tytuł magistra teologii. Święcenia kapłańskie otrzymał 3 maja 1953 r. w kościele św. Norberta w Krakowie z rąk ks. biskupa Franciszka Jopa z Krakowa. Placówki i urzędy: 1953-1954 wikariusz i katecheta w Resku, 1954-1956 wikariusz i katecheta w Łętowem, 1956-1962 wikariusz i katecheta w Resku, 1962-1965 dyrektor kancelarii apostolskiej w Dębowcu, 1965-1967 superior i proboszcz w Resku, 1967-1968 wikariusz i katecheta w Kobylance, 1968-1971 superior i proboszcz w Kobylance, 1971-1978 katecheta w Trzciance, 1978-1979 misjonarz w Dębowcu, 1979-1981 katecheta w parafii św. Bartłomieja w Dębowcu, 1981-1982 pomoc duszpasterska w Łętowem, 1982-1986 misjonarz i rezydent w Olsztynie, 1986-1992 pomoc duszpasterska w Łętowem, 1992-2002 rezydent w Dębowcu. Zmarł 9 lipca 2002 r. w Dębowcu. Pochowany 11 lipca w grobowcu zakonnym na cmentarzu parafialnym w Dębowcu.