Posłaniec MBS

Małżeństwo sakramentalne

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KKK 1601). Każdy z sakramentów Kościół uważa za „znak skuteczny”, czyli uznaje w nich jeden z najważniejszych sposobów, w jakie Bóg działa, zbawia. Nie inaczej jest z sakramentem małżeństwa. To nie tylko przysięga miłości, wierności i uczciwości najwyższej rangi, bo złożona przed samym Bogiem, nie tylko zobowiązanie, z którego może zwolnić tylko śmierć. To przede wszystkim łaska, zaangażowana obecność Boga w życiu małżonków. On pragnie być aktywny w tym sakramencie, a nie być tylko dodatkiem, gwarantem ludzkich postanowień.

Artykuły dostępne w majowym numerze Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej mają dopomóc w pełnym wiary przeżyciu tej nadprzyrodzonej rzeczywistości, jaką Bóg obdarza mężczyznę i kobietę w sakramencie małżeństwa.

W majowym wydaniu Posłańca między innymi:

  • Wywiad z Marcinem i Moniką Gomułkami, autorami projektu Początek Wieczności, gośćmi 33. Saletyńskiego Spotkania Młodych (s. 11-14)
  • Świadectwa o trudnościach związanych z przeżywaniem małżeństwa jako sakramentu – między innymi o opuszczeniu przez współmałżonka, bezdzietności, syndromie pustego gniazda i o Bożym działaniu w tych sytuacjach (s. 4-8 oraz 22-30)
  • Jak korzystać z łaski sakramentalnego małżeństwa? (s. 15-21 oraz 33-37)
  • Rekolekcje z tańcem dla małżeństw (s. 31-32)