saletyni w Polsce

Polskie Włochy i saletyni

Trzeci film z serii „Saletyni w Polsce” przedstawia parafię pw. Matki Bożej Saletyńskiej w warszawskich Włochach. Zgromadzenie znalazło tutaj swoje miejsce dzięki ślubowi, który w czasie okupacji złożył pewien kapłan…

Gospodarzem w tym odcinku jest przełożony wspólnoty zakonnej i proboszcz parafii ks. Grzegorz Ozga MS. Teren parafii na przestrzeni ostatnich dekad bardzo się zmienił. Do lat 50. XX wieku było to podwarszawskie miasteczko Włochy, w którym dominowały tereny rolnicze. Kiedy Włochy w 2002 r. stały się samodzielną dzielnicą Warszawy, na dawnych polach uprawnych zaczęły powstawać nowe domy, apartamentowce, biura i sklepy. Obecnie na terenie parafii znajduje się również siedziba Kurii Prowincjalnej. W tej części stolicy saletyni są jedyną męską wspólnotą zakonną.

Początki posługi saletynów w Warszawie wiążą się z historią parafii pw. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus we Włochach. Jej proboszcz ks. Julian Chrościcki we wrześniu 1942 r. został aresztowany za pomoc udzielaną Żydom. Został osadzony najpierw w więzieniu na Pawiaku, potem w obozie na Majdanku, gdzie złożył ślub, że jeśli odzyska wolność, postara się utworzyć w swojej parafii ośrodek kultu maryjnego. Niespodziewanie został przewieziony do więzienia na Zamku Lubelskim, skąd zwolniono go w maju 1944 r. Wypełniając swoje zobowiązanie, sprowadził do parafii Księży Misjonarzy Saletynów. 1 listopada 1948 r. obowiązki wikariusza parafii we Włochach objął ks. Władysław Baran MS. Z jego inicjatywy w latach 1950-1953 wybudowano dom zakonny przy ul. Bratniej. Następnie zakupiono plac pod budowę kościoła przy ul. Popularnej. Nowa parafia pw. Matki Bożej Saletyńskiej powstała w 1957 r., najpierw jako filia parafii pw. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. W 1976 r. arcybiskup warszawski kard. Stefan Wyszyński utworzył z niej samodzielną parafię.

W niedzielę 25 listopada 2019 r. odbędzie się uroczystość konsekracji saletyńskiego kościoła we Włochach. Obrzędom będzie przewodniczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.